“Waarom zouden kinderen op het vmbo niet mogen dromen?”
7 sep. 2016

De VVD maakte een mooi portret van VMBO On Stage en besteedde daarmee aandacht aan het VMBO, waarvoor dank! Voor de goede orde: als oprichtster van On Stage beken ik hiermee geen kleur - tenzij een politieke partij het VMBO in de top 3 heeft staan.... ;-)

Lees het artikel op de VVD website: "Waarom zouden kinderen op het vmbo niet mogen dromen?” (of hieronder).

Ze zat tien jaar geleden met een half oog naar een reportage over het vmbo te kijken. Plotseling drong tot haar door hoe neerbuigend er over die kinderen werd gesproken. Corine (53) schrok ervan, als moeder, als ondernemer en als mens. “Het gaat om de meerderheid van de 12-jarigen, de meerderheid van onze beroepsbevolking. Ik kon dat niet geloven.”

Corine besloot er iets aan te doen. Nog diezelfde avond bedacht ze ‘Delft on stage’, een feestelijke dag waarop vmbo-leerlingen met een rode loper en een erehaag van werkgevers eens in het zonnetje werden gezet. En de kans kregen om eens écht met een aantal beroepen in aanraking te komen. “Van automonteur tot advocaat. Want natuurlijk gaan ze niet allemaal naar de universiteit, maar sommige laatbloeiers wel. Waarom zouden vmbo’ers niet mogen dromen? Waarom gaan we jonge kinderen meteen een plafond op hun hoofd duwen?”

Delft on stage werd een jaarlijks terugkerend succes. Inmiddels bestaat On Stage tien jaar en vindt het plaats in 17 regio’s. Het doel is overal hetzelfde: ervoor zorgen dat vmbo-leerlingen een keuze maken voor een opleiding die echt bij ze past. “Deze kinderen kiezen niet voor een beroep door teksten of door plaatjes. Ze raken verliefd op een vak door een mens, die er met passie over praat. Daarom creëren wij een situatie waardoor ze met zo iemand in contact komen.”

Als er een klik is tussen de leerling en de werkgever, volgt er een meeloopdag. Geen rondleiding, maar echt meedraaien in het bedrijf, benadrukt Corine. “Daarna zorgen we dat de leerling op school een training krijgt om het netwerk te onderhouden. Door een nette zakelijke mail te sturen bijvoorbeeld. Zodat je er later een stage aan overhoudt, of zelfs een baan. Een kwart van de kinderen van de eerste lichtingen werkt nu bij het bedrijf waar ze destijds op ons Beroepenfeest mee hebben kennisgemaakt.”

Corine hoopt dat politiek en bedrijfsleven zich meer gaan bekommeren om het vmbo. “Deze kinderen hebben vaak niet dezelfde kansen als havisten en vwo’ers. Goede beroepskeuzebegeleiding kan helpen om daar een eind aan te maken. Dat is nu nog steeds niet goed genoeg geregeld.”

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: