Informatie voor leerlingen en ouders
BEROEPENFEEST VAN ON STAGE 
Bij On Stage ga je mensen ontmoeten die allemaal een mooi vak of beroep hebben. Je kunt met hen praten over hun beroep, hoe ziet hun werkdag eruit en wat moet je ervoor doen en laten. Je wisselt visitekaartjes uit zodat je contact kunt houden. Zo krijg je een 'netwerk' van mensen die je op een ander moment kunnen helpen met je keuze, en misschien zelfs met een stageplaats of werk. Ook ouders zijn vaak aanwezig om te vertellen over hun beroep. Bij het Beroepenfeest maak je afspraken (matches) voor de Doe Dag enkele weken later. Deze afspraken noteer je in je On Stage Paspoort en je laat je ouders en mentor weten bij welke bedrijven je op werkbezoek gaat. 
 
DOE DAG
Op deze dag leg je werkbezoeken af bij de bedrijven waar je een 'match' mee hebt gemaakt en hebt afgesproken. Je kunt dan meelopen, meekijken en meedoen. Als begeleiding gaan er zoveel mogelijk docenten mee; maar je mag ook je ouders meenemen als dat nodig is voor vervoer bijvoorbeeld.
 
ON STAGE OP SCHOOL
Je docenten en je ouders/verzorgers helpen je om je goed voor te bereiden op On Stage. Je krijgt van je mentor het On Stage Paspoort en een leerlinguitnodiging waarin nog meer staat over On Stage. Bekijk dit Paspoort en de uitnodiging ook samen met je ouders. 
 
LEERLINGTRAINING
Alle On Stage leerlingen krijgen op school een training zodat je goed voorbereid op On Stage komt. Deze training heet: Leerlingtraining Junior Networking en wordt gegeven door trainers van buiten de school, of door je mentor. Bij deze training leer je o.a. wat een netwerk is, over netwerkgedrag en het onderhouden van dit nieuwe netwerk. Ook oefen je hoe jezelf voor te stellen, hoe een gesprek te voeren en welke vragen je kunt stellen. 
 
WIE GA JE ONTMOETEN BIJ ON STAGE?
We doen ons best om zoveel mogelijk verschillende beroepen uit alle sectoren te vinden, van automonteur tot advocaat! Op de website van jouw gemeente staan alle bedrijven en beroepen die zich hebben aangemeld. Je kunt op twee manieren zoeken: op de pagina Deelnemers zie je vier sectoren met daaronder de namen van de bedrijven. Als je op het bedrijf klikt, kom je bij meer informatie over het bedrijf en de beroepen. De tweede manier is via pagina Beroepen. Hier kun je zoeken op de naam van van een beroep. Als je dan op het beroep klikt kom je bij meer informatie over het bedrijf en de beroepen. Je mag altijd zelf mensen uitnodigen met een leuk beroep. Denk aan je ouders, familie, buren, sporttrainer of ouders van vrienden/vriendinnen. 
 
MATCHMAKERS
De matchmakers bij On Stage zijn er om je te helpen de juiste beroepsbeoefenaar te vinden met wie jij een match wilt maken. De Matchmakers zijn herkenbaar aan de gele hesjes met opschrift On Stage Matchmaker. Ook ouders zijn vaak aanwezig als matchmaker en van harte welkom! 
 
CREW
De organisatie is bij On Stage te herkennen aan de paarse CREW hesjes. Aan hen kun je de weg vragen naar toilet of EHBO, of melden als er iets aan de hand is.
 
JONGERENADVISEURS
Jeugdadviseurs bij On Stage zijn vertegenwoordigers van organisaties die jongeren begeleiden, helpen of adviseren. Denk bijv. aan jongerenwerkers, jeugdzorg, leerplicht, politie etc. Misschien wil je hen iets vragen of een foldertje meenemen zodat je hen later kunt bellen of mailen met vragen. Zij zijn vaak aanwezig als matchmaker maar dragen een blauwe hesje met opschrift On Stage Jeugdadviseur.
 
GASTLESSEN
On Stage organiseert soms ook een gastlessenweek. In deze week kunnen je docenten allerlei beroepsbeoefenaren uitnodigen voor een gastles. Heb je speciale wensen? Vraag je docenten ernaar.
 
OUDERS  
Jongeren helpen met die moeilijke keuze voor vak en beroep doen we bij On Stage samen met ouders, docenten en het (lokale) bedrijfsleven. Uiteraard spelen ook ouders hierbij een grote rol. Zij kunnen thuis met hun kinderen praten over beroepskeuze, samen de website bekijken, oefenen met jezelf voorstellen en vragen stellen en meedoen als beroepsbeoefenaar. Daarnaast zijn ouders van harte welkom om mee te gaan met de werkbezoeken op de Doe Dag. Ouders worden via ouderavonden en nieuwsbrieven geïnformeerd over On Stage en wij nodigen hen nadrukkelijk uit als beroepsbeoefenaar voor het Beroepenfeest. Ook in het organiserend Stage Team is plaats voor een ouder, dat kan bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de OR of MR zijn. Enkele weken voor het Beroepenfeest van On Stage, organiseren wij een informatieavond voor de beroepsbeoefenaren. Hierbij zijn ook ouders van harte welkom. Vraag uw kind naar het On Stage Paspoort; dit is een mooie start voor een gesprek over toekomstdromen. En we vragen ter afsluiting van On Stage, u, uw kind en de mentor om een mooie handtekening in het On Stage Paspoort.
 
Vragen, belangstelling? Neem dan contact op met de projectleider. 
 
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: