Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op, Eric van der Klei, tel. 0620579790

Informeren ouders
September/oktober 2022 tijdens ouderinformatieavond

Kick Off docenten/mentoren
22 November 2022 

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond)
Eerste helft schooljaar

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Februari 2023

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren
14 Februari 2023 

Leerlingvisitekaartjes gereed
Februari 2023

Beroepenfeest
9 Maart 2023

Doe Dag
23 Maart 2023 | bij u op locatie

Leren van en na On Stage
April: Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
April/Mei 2023

Evaluatie en rapportage
Juni 2023

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: