Nieuw gezicht en opvolgster voor VMBO On Stage
12 jun. 2022

Als oprichtster van VMBO On Stage, stel ik u met trots mijn opvolgster voor: Amy van der Ham. Amy ként niet alleen de missie en het verhaal van VMBO On Stage, maar zij ís het verhaal: https://youtu.be/4nrC-d3a08I (interview met Amy bij het programma Op1). Op onze landelijke projectleidersdag op 9 juni jl. was Amy aanwezig en hebben de projectleiders kennis kunnen maken met haar. In de afgelopen 15 jaar heb ik, samen met de projectleiders, scholen, gemeenten, bedrijven, organisaties en onze partners, met hart en ziel VMBO On Stage ‘groot gebracht’. We gaan uit van een plezierige voortzetting van al deze samenwerkingen. Voor de aansturing van alle projecten in de regio’s, en de rol van Stichting Backstage, verandert er niets. De On Stage regio’s worden begeleid en gefaciliteerd zoals gebruikelijk. Komend jaar zal Amy zich richten op een succesvolle realisatie van de projecten en een nadere kennismaking met alle betrokken personen en partijen. In de bijlage stelt Amy zich alvast kort voor. Om de continuïteit en een warme overdracht te waarborgen, zullen Amy en ik nog samen optrekken en het komend jaar de overdracht gefaseerd vormgeven. Dat betekent dat wij elkaar mogelijk bij gelegenheid nog zullen zien of spreken en ben ik hier en daar nog te vinden langs de rode loper. Ik wens Amy als nieuwe eigenaar en landelijk projectleider veel succes, en draag met vertrouwen VMBO On Stage aan haar over.

Amy van der Ham & Corine Korrel

 

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: