Digimatchen
26 jan. 2021

De meeste van onze regio’s achten nu de ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis te onzeker om nog langer te hopen op een fysiek Beroepenfeest. Maar u en wij laten de leerlingen niet in de steek, want jongeren hebben, ook en juist nu, uw hulp nodig bij hun toekomstdromen, levensloopbaan en beroepskeuze. Daarom hebben we in de afgelopen maanden Digimatch ontwikkeld. Dit als vervanging voor het ‘live’ Beroepenfeest, en als noodbrug naar een volgende, hopelijk coronavrije editie van VMBO On Stage. Hoewel er niets gaat boven de persoonlijke ontmoetingen op het échte Beroepenfeest, kunnen jongeren met Digimatch toch persoonlijk contact leggen binnen het lokale On Stage beroepsnetwerk. Als de coronamaatregelen het tegen die tijd toelaten, vinden de Werkbezoeken op de Doe Dag van leerlingen aan bedrijven in principe fysiek plaats. In het kader van ‘verdunning en verspreiding’ plannen de meeste regio’s hiervoor meerdere dagen in mei/juni. Zo doen we er alles aan om die belangrijke praktijkervaring toch mogelijk te maken voor de jongeren. Alle deelnemers worden tijdig geïnformeerd over de praktische zaken. Ondertussen bereiden de jongeren zich goed voor en kijken bijvoorbeeld op onze website of u met uw beroep er ook bij bent! Meedoen? Aanmelden kan via de lokale websites. Dit jaar kunnen we dan toch nog ruim 10.000 jongeren helpen bij hun toekomstdromen. Laten we hier samen onze schouders onder zetten, want toekomstperspectief van jongeren is een zaak en taak van ons allemaal. Ook en juist nu.

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: